[ Tutorials ] RGGEDU - The Complete Guide To Editorial Food Photography & Photoshop Retouching
[ Tutorials ] RGGEDU – The Complete Guide To Editorial Food Photography & Photoshop Retouching

[ Tutorials ] RGGEDU – The Complete Guide To Editorial Food Photography & Photoshop Retouching

Bộ DVD siêu phẩm hướng dẫn chụp hình thức ăn và hậu kỳ. Dung lượng 21.7 Gb | Video Full HD , pdf , raw thực hành.

Chi tiết DVD từ trang chủ: https://rggedu.com/products/advanced-food-photography-styling-lighting-retouching-how-to-guide-with-rob-grimm-rgg-edu

________________________________

⬇️ Linkdownload:

UPLOADING…

➡️ Tổng hợp DVD khác: https://goo.gl/L3EaLT ( đang cập nhật )

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *