3dsky PRO
[VIP] Sculpture-6421656.6619531e08c90
• Tên model: Garden sculpture Otter
• Preview full VIP: https://drive.google.com/open?id=1V–76K9khr8ha_Un_PCT5a1gcOAuO6PG&usp=drive_fs
• Mã file: 6421656.6619531e08c90
• THƯ VIỆN LIÊN QUAN: https://ditimthuviendohoa.com/3dsmax-library
______________________________________________
• LINKDOWNLOAD:
Z:\THUVIENDOHOA-NoiBo\THU VIEN 3DSMAX\Ditim 3dsmax PRO\03-Decoration-Ditim\Sculpture
Drive Link
______________________________________________
Tham Gia Thành viên VIP - Nhóm Nội Bộ
NHÓM THƯ VIỆN ĐỒ HỌA DOWNLOAD FREE
______________________________________________
Decoration, Sculpture, tượng, tượng trang trí, tượng điêu khắc, tượng nghệ thuật, Nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật chạm trổ; bức tượng, Tác phẩm điêu khắc, công trình điêu khắc, đường vân, nét chạm,
thuvienkts, thuvienditim, thu vien max, thư viện 3dsmax, 3dsky pro, 3dsky,
Decoration-Sculpture
272 Tượng điêu khắc
3dsky-PRO-2024-010

Comments

comments