[VIP] Wash basin-2481658.5d20c5abb462a
• Tên model: Antoniolupi, Introverso Washbasin-1,2 & 3, Bikappa BK902N Sink Mixer.
• Preview full VIP: https://drive.google.com/open?id=11usmDSOd9hp4k0tf6qkrJZXJJugDwRbj&usp=drive_fs
• Mã file: 2481658.5d20c5abb462a
• THƯ VIỆN LIÊN QUAN: https://ditimthuviendohoa.com/3dsmax-library
______________________________________________
• LINKDOWNLOAD:
Z:\THUVIENDOHOA-NoiBo\THU VIEN 3DSMAX\Ditim 3dsmax PRO\04-Bathroom-Ditim\Wash basin
Drive Link
______________________________________________
Tham Gia Thành viên VIP - Nhóm Nội Bộ
NHÓM THƯ VIỆN ĐỒ HỌA DOWNLOAD FREE
______________________________________________
Wash basin, bồn rửa WC, rửa mặt, bệ đá rửa,
thuvienkts, thuvienditim, thu vien max, thư viện 3dsmax, 3dsky pro, 3dsky,
Bathroom-Wash basin
1 bồn rửa WC
3dsky-PRO-2024-010

Comments

comments