Friendlyshade Fabric Collection – Textures, Maps, Vật liệu

Textures, Maps, Vật liệuThư Viện Liên Quan: Tại đây

 


• DOWNLOAD:

FREE LINK

Drive Link

Z:\THUVIENDOHOA-NoiBo\THU VIEN 3DSMAX\0003_Textures_Maps_HDRI_Ditim\Friendlyshade Fabric Collection-Ditim

Tham Gia Thành viên VIP - Nhóm Nội Bộ

NHÓM THƯ VIỆN ĐỒ HỌA DOWNLOAD FREE


Từ khóa:

thư viện 3dsmax, models 3dsmax, 3dsmax,  download models 3dsmax, ditimthuviendohoa, thuviendohoaditim, vật liệu vải, maps, textures, vật liệu da, 


 

 

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *