Thẻ: maps

[Free] Textures-Poliigon Wood 21Gb | Maps vật liệu Gỗ

[Free] Textures-Poliigon Bricks 26Gb | Maps vật liệu

[Free] Textures-Poliigon Tiles 25Gb | Maps vật liệu

[Free] Textures Wood 12Gb 142 bộ maps Gỗ

[ VIP ] File vật liệu 3dsmax-perforated metal panel N27

[ VIP ] File vật liệu 3dsmax-Decking Type 3

CGAxis PBR Physical 4-Wood-4K | Textures, Maps, Vật liệu [ VIP ]

CGAxis PBR Physical 4-Flooring-4K | Textures, Maps, Vật liệu [ Free ]

CGAxis PBR Physical 4-Pavements-4K | Textures, Maps, Vật liệu [ VIP ]

Friendlyshade Fabric Collection – Textures, Maps, Vật liệu

REAL LIGHT 24 HDRI PRO PACK 01 – 16K

[VIP] HDRI Skies Collection Vol 19

[VIP] HDRI Skies Collection Vol 19

HDRI Skies Collection Vol 18

[Fshare] HDRI Skies Collection Vol 18

VizPeople – Brick Textures v1 | Maps vật liệu tường

[ Maps Vật liệu ] VizPeople – Pavement Textures Vol 01-Ditim

CGAxis PBR Textures Vol 10-Tiles-Ditim

CGAxis PBR Textures Vol 27-Fabrics-Ditim

CGAxis PBR Textures Vol 21-Walls-Ditim | Vật Liệu Tường

CGAxis PBR Textures Vol 25-Pavements-Ditim

CGAxis PBR Textures Vol 20-Parquet-Ditim

CGAxis PBR Textures Vol 20-Parquet-Ditim

CGAxis PBR Textures Vol 19-Rocks-Ditim

CGAxis PBR Textures Vol 19-Rocks-Ditim

CGAxis PBR Textures Vol 18 – Wood_Ditim | Maps vật liệu Gỗ

CGAxis PBR Textures vol 24- Roads -Ditim | Maps vật liệu Đường

HDRI | Mediterranean Hdri-Ditim | 4 Vol

[ 3dsmax ] TurboSquid - Street Kit 01 Complete Edition 3D

[ 3dsmax ] TurboSquid – Street Kit 01 Complete Edition 3D

[Textures] Evermotion Archmaterials vol 03 | File vật liệu Full Maps | Vray | Corona | SBSAR

[ Textures ] CGAxis Marble PBR Textures – Vol 23 | Maps vật liệu

[ HRDI ] 3D Collective Real Light Vol 2_8K

HDRI Skies Collection Vol 22

VHDRI Skies Collection Vol 09

Friendly Shade Bundle 02 Corona Materials | Bộ vật liệu Corona file Max

[ Stock ] ShutterStock Collection-Beauty & Makeup

[ Stock ] ShutterStock Collection-Beauty & Makeup

[ Stock ] ShutterStock Collection Animals | Ảnh thế giới động vật

[ Stock ] ShutterStock Collection Animals | Ảnh thế giới động vật

[ Stock ] ShutterStock Collection Art & Painting

[Textures] CGTextures 38Gb Full

[Textures] Real Displacement Textures – Volume 02

[Textures] Substance Store – RDT Collection 1

Finex Floor Textures | Vật liệu Sàn