HDRI | Mediterranean Hdri-Ditim | 4 Vol

 

HDRI | Mediterranean Hdri-Ditim
Gửi đến AE 4 vol HDRI đến từ ” www.mediterraneanlight.net
• Mediterranean Hdri-Golden Hours – PACK I-Ditim
• Mediterranean Hdri-SUN – PACK I-Ditim
• Mediterranean Hdri-TwiLight – PACK III-Ditim
• Mediterranean Hdri-Winter Solstice – PACK I-Ditim

✅ Linkdownload:

Google Drive: Z:\THUVIENDOHOA-NoiBo\THU VIEN 3DSMAX\0003_Textures_Maps_HDRI_Ditim\Mediterranean Hdri-Ditim

✅ Liên hệ để tham gia nhóm Nội Bộ Drive ( có phí ) link tốc độ cao, full thư viện | https://www.facebook.com/ditimthuviendohoa

bầu trời, HDRI, sky, Maps, thư viện vật liệu, vật liệu, Textures, thư viện 3dsmax, thư viện sketchup,

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *