CGAxis PBR Textures Vol 20-Parquet-Ditim

CGAxis PBR Textures Vol 20-Parquet-Ditim

• Chi tiết từ trang chủ: https://cgaxis.com/product/cgaxis-parquets-pbr-textures-collection-volume-20/Tham Gia Thành viên VIP - Nhóm Nội Bộ

• LINKDOWNLOAD:

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Drive Link

Z:\THUVIENDOHOA-NoiBo\THU VIEN 3DSMAX\0003_Textures_Maps_HDRI_Ditim\CGAxis PBR Textures Vol 20-Parquet-Ditim


NHÓM THƯ VIỆN ĐỒ HỌA DOWNLOAD FREE


thư viện 3dsmax, thư viện max, file max, vật liệu, maps, textures, roads, CGAxis PBR, thư viện sketchup, CGAxis, Vray, corona,

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *