Thẻ: thư viện max

[Free] Textures-Poliigon Wood 21Gb | Maps vật liệu Gỗ

[Free] Textures-Poliigon Bricks 26Gb | Maps vật liệu

[Free] Textures-Poliigon Tiles 25Gb | Maps vật liệu

[Free] 3dsmax PRO-Spine Chair by Fredericia-Dimensiva

[Free] Textures Wood 12Gb 142 bộ maps Gỗ

CGAxis PBR Physical 4-Wood-4K | Textures, Maps, Vật liệu [ VIP ]

CGAxis PBR Physical 4-Flooring-4K | Textures, Maps, Vật liệu [ Free ]

CGAxis PBR Physical 4-Pavements-4K | Textures, Maps, Vật liệu [ VIP ]

3dsmax 3dsky PRO | IKEA office workplace 43

3dsmax 3dsky PRO 2021 | Plant collection 1002

3dsmax 3dsky PRO | IKEA office workplace 26

V-Ray Advanced 5.10.03 For 3ds Max 2016-2022

V-Ray Advanced 5.10.03 For 3ds Max 2016-2022

3dsmax 3dsky PRO | Ranch Grass plants in box

3dsmax 3dsky PRO | Inbani Grate 02 Vanity Unit Set 2

3dsmax 3dsky PRO | IKEA workplace set with FREDDE desk and MARKUS chair

3dsmax 3dsky PRO | Grocery bags

3dsmax 3dsky PRO | Flamingo Decorative Set

3dsmax 3dsky PRO | Decorative Set Green Bouquet – Set 45

3dsmax 3dsky PRO | Decor set 016

3dsmax 3dsky PRO | Decor set 08

3dsmax 3dsky PRO | Citroen DS5

3dsmax 3dsky PRO | Tv set 157

CGAxis PBR Textures Vol 10-Tiles-Ditim

CGAxis PBR Textures Vol 27-Fabrics-Ditim

CGAxis PBR Textures Vol 21-Walls-Ditim | Vật Liệu Tường

CGAxis PBR Textures Vol 25-Pavements-Ditim

CGAxis PBR Textures Vol 20-Parquet-Ditim

CGAxis PBR Textures Vol 20-Parquet-Ditim

CGAxis PBR Textures Vol 19-Rocks-Ditim

CGAxis PBR Textures Vol 19-Rocks-Ditim

CGAxis PBR Textures Vol 18 – Wood_Ditim | Maps vật liệu Gỗ

Bộ sưu tập Tổng hợp 77 file ngoại thất 3dsmax | Exterior 3d 77-ditim

[ 3dsmax ] 100 Models PRO – Plants Set-Ditim | Chậu cây 3dsmax

CGAxis PBR Textures vol 24- Roads -Ditim | Maps vật liệu Đường

KitBash3D – Storefronts -3dsmax-Ditim | THƯ VIỆN BAO CẢNH 3DSMAX

[ 3dsmax ] TurboSquid - Street Kit 01 Complete Edition 3D

[ 3dsmax ] TurboSquid – Street Kit 01 Complete Edition 3D

[Textures] Evermotion Archmaterials vol 03 | File vật liệu Full Maps | Vray | Corona | SBSAR

[ Textures ] CGAxis Marble PBR Textures – Vol 23 | Maps vật liệu

Friendly Shade Bundle 02 Corona Materials | Bộ vật liệu Corona file Max

15 Bathroom Furniture 3D Models PRO

[Textures] CGTextures 38Gb Full

[Textures] Real Displacement Textures – Volume 02

[Textures] Substance Store – RDT Collection 1

Finex Floor Textures | Vật liệu Sàn