CGAxis PBR Textures vol 24- Roads -Ditim | Maps vật liệu Đường

Gửi đến AE bộ Maps vật liệu Đường chất lượng,• Chi tiết từ trang chủ: https://cgaxis.com/product/cgaxis-roads-pbr-textures-collection-volume-24

 

Tham Gia Thành viên VIP - Nhóm Nội Bộ


Linkdownload:

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Drive Link

Z:\THUVIENDOHOA-NoiBo\THU VIEN 3DSMAX\0003_Textures_Maps_HDRI_Ditim\CGAxis PBR Textures vol 24- Roads -Ditim

NHÓM THƯ VIỆN ĐỒ HỌA DOWNLOAD FREE


thư viện 3dsmax, thư viện max, file max, vật liệu, maps, textures, roads, CGAxis PBR, thư viện sketchup, CGAxis, Vray, corona,

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *