[ VIP ] File vật liệu 3dsmax-Decking Type 3

Materials-Vật liệu


• THƯ VIỆN LIÊN QUAN: https://ditimthuviendohoa.com/3dsmax-library/materials/


• LINKDOWNLOAD: 

 

DRIVE GOOGLE LINK

Z:\THUVIENDOHOA-NoiBo\THU VIEN 3DSMAX\Ditim 3dsmax PRO\09-Materials-Ditim\TEXTURE-217

Tham Gia Thành viên VIP - Nhóm Nội Bộ

NHÓM THƯ VIỆN ĐỒ HỌA DOWNLOAD FREE


thư viện 3dsmax, models 3dsmax, 3dsmax,  download models 3dsmax, ditimthuviendohoa, thuviendohoaditim, 3dsky Pro 2021, 3dsy PRO, ditim 3dsmax PRO, gạch kính, kính lấy sáng, panel, rock, stone, decorative, wild, slate, concrete, a, granite, wall, decor, gypsum, tile, slab, sàn gỗ, tường đá, vật liệu, maps, TEXTURE, 

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *