[VIP] Friendly Shade Bundle 3Gb – Textures, Maps, Vật liệu

Textures, Maps, Vật liệu

Thư Viện Liên Quan: Tại đây

 


• DOWNLOAD:

Drive Link

Z:\THUVIENDOHOA-NoiBo\THU VIEN 3DSMAX\0003_Textures_Maps_HDRI_Ditim\Friendly Shade 20Gb-Ditim\Friendly Shade Bundle

Tham Gia Thành viên VIP - Nhóm Nội Bộ

NHÓM THƯ VIỆN ĐỒ HỌA DOWNLOAD FREE


Từ khóa:

thư viện 3dsmax, models 3dsmax, 3dsmax,  download models 3dsmax, ditimthuviendohoa, thuviendohoaditim, vật liệu vải, maps, textures, vật liệu đá, tường, betong, 


Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *