3dsky PRO
[VIP] Metal-5672340.65070e10bff6f
3dsky 2024-12273 5 in 1 4k Brass Metal Pack Textures & Materials – Seamless – Vol 1
• Preview full VIP: https://drive.google.com/open?id=1Ai4VunKOuDIqdPnZsjz_ajES-J9puGGQ&usp=drive_fs
• Mã file: 5672340.65070e10bff6f
• THƯ VIỆN LIÊN QUAN: https://ditimthuviendohoa.com/3dsmax-library
______________________________________________
• LINKDOWNLOAD:
Z:\THUVIENDOHOA-NoiBo\THU VIEN 3DSMAX\Ditim 3dsmax PRO\09-Materials-Ditim
Drive Link
______________________________________________
Tham Gia Thành viên VIP - Nhóm Nội Bộ
NHÓM THƯ VIỆN ĐỒ HỌA DOWNLOAD FREE
______________________________________________
MATERIALS,TEXTURES, Maps, map, hdri, vật liệu, texture, Metal
thuvienkts, thuvienditim, thu vien max, thư viện 3dsmax, 3dsky pro, 3dsky,
Textures-Metal
897 Metal

Comments

comments