3dsky PRO
[VIP] Stone-4972631.63fb9fac9a2aa
3dsky 2024-12273 AY Slab Marble Set 016
• Preview full VIP: https://drive.google.com/open?id=1Ai4VunKOuDIqdPnZsjz_ajES-J9puGGQ&usp=drive_fs
• Mã file: 4972631.63fb9fac9a2aa
• THƯ VIỆN LIÊN QUAN: https://ditimthuviendohoa.com/3dsmax-library
______________________________________________
• LINKDOWNLOAD:
Z:\THUVIENDOHOA-NoiBo\THU VIEN 3DSMAX\Ditim 3dsmax PRO\09-Materials-Ditim
Drive Link
______________________________________________
Tham Gia Thành viên VIP - Nhóm Nội Bộ
NHÓM THƯ VIỆN ĐỒ HỌA DOWNLOAD FREE
______________________________________________
MATERIALS,TEXTURES, Maps, map, hdri, vật liệu, texture, Stone
thuvienkts, thuvienditim, thu vien max, thư viện 3dsmax, 3dsky pro, 3dsky,
Textures-Stone
756 Stone

Comments

comments